என்னை தொடர்பவர்கள்

Google+ Followers

Saturday, February 25, 2012

கிருஷ்ண பகவான் வாழ்காலம்

LORD SRI KRISHNA BIRTH DATE 
கிருஷ்ண பகவான் வாழ்காலம்
பிறந்த யுகம் : துவப்பாரா யுகம்
பிறந்த தேதி  : 19 – 07 – 3228 BC
பிறந்த மாதம் : ஆவணி
திதி          : அஷ்டமி
நட்சத்திரம்   : ரோகினி
பிறந்த இடம்  : மதுரா
தாய்          : தேவகி  , வளர்ப்பு தாய் : யசோதை
தந்தை         : வாசுதேவன்
கோகுலம் :            0 வயது  முதல்   -----  3 வயது   4 மாதம் வரை
  கோகுலத்தில் வாழ்ந்த காலம்    =    3  வருடம்  4 மாதம்    
பிருந்தாவன் :  3 வயது 4 மாதம்  முதல்   --- 6 வயது  8 மாதம் வரை
     பிருந்தாவனில் வாழ்ந்த காலம்    =3 வருடம்  4 மாதம்  

 
நந்தா கிராமம் : 6 வயது  8 மாதம்  முதல்--- 10 வயது 2 மாதம்  வரை
    நந்தா கிராமத்தில் வாழ்ந்த காலம்    = 3 வருடம்  4 மாதம்  
  

மதுரா          : 10 வயது 2 மாதம்  முதல்--- 18 வயது  4 மாதம் வரை
        மதுரா வில்  வாழ்ந்த காலம்    =   8 வருடம்  2 மாதம்   

     
துவாரகை       : 18 வயது 4 மாதம்  முதல்---125 வயது வரை
      துவாரகையில் வாழ்ந்த காலம்    = 96 வருடம்  8 மாதம்
    

இறந்த தேதி  :  18 –02 – 3102  BC

கிருஷ்ண பகவான் இறந்து  மேலோகத்தை அடைந்தபிறகு கலியுகம் ஆரம்பித்தது.            
 

No comments:

Post a Comment

Blogger Widgets