என்னை தொடர்பவர்கள்

Google+ Followers

Friday, March 9, 2012

when Ramar bridge was constructed between india and sri lanka?


The Bridge was constructed on
                                                       26-30 Th October 7292 BC
                                                                                                          by Lord RAMA

ஸ்ரீ ராமர் பாலம் ( தனுஷ்கோடி இக்கும் இலங்கை இக்கும் இடையே )

26 தேதி முதல் 30 தேதி வரை அக்டோபர் மாதம் 7292 BC பகவான் ஸ்ரீ ராமரின் 

முன்னிலையில் ஸ்ரீ ஹனுமனால் கட்டப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment

Blogger Widgets