என்னை தொடர்பவர்கள்

Google+ Followers

Sunday, October 28, 2012

ஸ்ரீ விஷ்ணு வின் ஆயிரம் நாமங்கள் - தமிழில்

விஸ்வம், விஷ்ணு, வஷத்காரா, பூதபவ்யா, பவத் பிரபு, பூதக்ரித், பாவா, பூத்தாத்மா, பூதபாவனா , பூத ஆத்மா , பரமாத்மா, முக்தானாம் பரநார்கதி , அவ்யயா, புருஷா, ஷாக்சி, க்ஷேத்ரன்ஜா , அக்ஷரா , யோகா, யோக விதாம்நேதா, பிரதானா, புருஷா, ஈஸ்வரா, நரஷிம்ஹா , வாப்பு, ஸ்ரீமான், கேசவா, புருஷோத்தமா, சர்வா, ஸ்தாணு, பூத்தாதி,  

No comments:

Post a Comment

Blogger Widgets