என்னை தொடர்பவர்கள்

Google+ Followers

தினம் ஒரு கீதை


பகவத்கீதை 2.12 : நான் ஒரு போதும் இல்லாமல் இல்லை. நீயும் இந்த மன்னர்களும் கூட இல்லாமல் இருந்ததில்லை. நாம் யாரும் இனி இல்லாமல் போய்விடுவோம் என்பதும் இல்லை.

1 comment:

  1. I am new to this blog. Generally I don't read blogs regularly."Sri Krishnare Ore vazhi" attracted me to this blog. I wanted to read "Dhinam oru Geethai". But, it doesnot stop. I tried by rightclicking or something. Then you display a message "please don't copy". How to read this?

    ReplyDelete

Blogger Widgets